Foto: Anke Decker

Gravar, gravrätt och gravsatta

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas.

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Detta gäller oavsett om man tillhör något trossamfund eller ej. Den avlidnes egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats. Skötsel av graven är gravrättsinnehavarnas ansvar.

Val av gravplats

Här får du en kort presentation av vilka val som finns inför en gravsättning.

Gravrätt

Här får du inblick i de juriska ramarna runt en enskild gravplats.

Bilden visar en röd och en vit ljungplanta i en gravrabatt.

Gravskötsel

Du som innehavare väljer hur planteringen på gravplatsen ska se ut. Det kan finns vissa föreskrifter att ta hänsyn till. Kyrkogårdsförvaltningen ger gärna upplysningar om vad som gäller för en aktuell gravplats och vi har även möjlighet att ge råd vid val av växter.

Sök gravsatta och gravplatser

Hitta uppgifter om gravsatta och om var graven ligger.

Flyktingar efter 2:a världskriget gravsatta i Kalmar- Vi söker anhöriga till de gravsatta.

Här hittar du uppgifter om förintelsens offer, gravsatta 1945-1946 i Kalmar

Gravstenar

Gravstenar är gravrättsinnehavarnas egendom. De ska vara säkra. Här har vi samlat olika aspekter på gravstenar.

Skyltning av gravar på begravningsplatserna

Har du hittat en grön skylt "gravrättsinnehavare saknas" på en anhörigs gravplats?