Foto: Anke Decker

Gravar, gravrätt och gravsatta

Det finns olika typer av gravar och olika alternativ för gravsättning. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas.

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år. Detta gäller oavsett om man tillhör något trossamfund eller ej. Den avlidnes egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats. Skötsel av graven är gravrättsinnehavarnas ansvar.