Glädje och nyfikenhet väcker intresse för ”körrgårn” i Kalmar

”- Hej du har kommit till Kalmar kyrkogårdar och trädgårdsingenjör Birgitta Linåker. Jag är upptagen just nu, men prata gärna in ett meddelande. Vet du va? Du är hjärtligt välkommen att besöka våra kyrkogårdar, vi har norra kyrkogården vid norra vägen och södra kyrkogården nära Kalmar slott, de är väl värda ett besök! Ha en riktigt bra dag så syns vi och hörs!” Birgitta Linåker är trädgårdsingenjör vid Kalmar kyrkogårds- och fastighetsförvaltning.

Lite annorlunda svar på telefonsvararen än vad man förväntar sig när man ringer till kyrkogårdsförvaltningar. Birgittas glada röst och avslappnade uttryck känns verkligen inbjudande och man förstår på en gång att hon inte agnat med gravstenar som lockbete, utan att det är något extraordinärt som utlovas. Beviset för att det faktiskt är så, finns som ett diplom på väggen i fikarummet - Kalmars kyrkogårds- och fastighetsförvaltning fick priset ”Årets kyrkogårdsförvaltning” som delades ut för första gången i år.
Hållbar social och ekologisk utveckling
Hållbar social och ekologisk utveckling är grundläggande för förvaltningens arbete.
- Man kan se vårt sätt att arbeta för hållbar utveckling utifrån flera perspektiv som överlappar varandra. Vi har en bra arbetsplats där vi arbetar i team, där var och har sitt eget ansvarsområde – del av kyrkogården - som de sköter. Det finns stort utrymme för medbestämmande och egen kreativitet. Kyrkogården ska också fungera på ett bra sätt för våra målgrupper: alla Kalmarbor, de sörjande och turister. Vår arbetsplats – fastigheterna och kyrkogårdarna - är miljödiplomerade enligt Svenska kyrkans modell. Vi arbetar också aktivt för att nå ungdomar och samarbetar därför med flera utbildningar såsom floristlinjen, estetiska linjen och designutbildningen. Det är ju våra ungdomar som ska ta över i framtiden, så det är viktigt att nå dem på deras villkor, menar Birgitta.
Marknadsundersökning
För att verkligen få veta om förvaltningen nådde upp till de mål som de anställda och förtroendevalda satt upp, gjorde man en marknadsundersökning i samarbete med Kalmar högskolas turistlinje. Undersökningen visade att Kalmarborna ansåg att kyrkogårdarna fungerade som vackra oaser för rekreation och meditation – och som kulturbärare.
- De som svarade tyckte om våra olika ”rum” på kyrkogårdarna. Skogskyrkogården - som är i engelsk woodland-stil, våra lövsalar med lindar och de mer öppna gräsytorna med blomplanteringar. Vatten som porlar är ett viktigt inslag och skapar en rogivande stämning, berättar Birgitta.
Ljussättning
Men det fanns en sak som många saknade och önskade - mer ljus på kvällstid. Det ligger nära till hands att åtgärda bristen genom att bara sätta upp mer belysning, men Birgitta kontaktade designutbildningen som fick i uppdrag att göra kreativa ljusinstallationer som skulle uppfylla Kalmarbornas önskan.
-Det blev fantastiskt bra. Vi ljussätter numera enskilda träd och har ljuskronor i träden på skogskyrkogården, dessa har Nybro designhögskola gjort. Till allhelgona ljussätts tjugo av våra 211 lindar som syns från Kalmarsund. Det kommer att bli en häftig upplevelse, säger Birgitta… och det märks att hon nyfiket längtar efter att få uppleva hur de inre bilderna kommer att se ut i verkligheten.
Är det den nyfikenheten och glädjen som Kalmarborna möter från dem som arbetar på förvaltningen, då är det lätt att förstå varför man lyckas så bra i Kalmar.
 

Källa:
Intervju av Lena Bergquist, pressansvarig Västerås stift.