Eva Emilia Levin (1807-1885), gift Magnét och Carl Jacob Magnét (1804-1867)

Södra kyrkogården kvarter A 1025

Eva Emilia Levin, gift Magnét, var född i rikets huvudstad 1807 och gifte sig med förste distriktslantmätare Carl Jacob Magnét som var född 1804. Ingen av dem var ursprungligen från Kalmar utan var inflyttade. I och med makens yrke kan man säga att Emilia och familjen tillhörde den övre medelklassen.

Från början var Carl Jacob August (hädanefter förkortad CJA) militär men han sadlade om och blev förste distriktslantmätare med tiden. Hans familj var prominent med ett långt släktsträd i vilket där fanns många adliga släkter, bl a Sparre, Ribbing, Mörner och Dag och Natt. Enligt släktträdet ska CJ till och med varit släkt med självaste Jarlen Birger Brosa. CJ:s far hade kontinentalt påbrå. Om Emelie Levins släkt är tyvärr mycket mindre känt.

Det var familjen Magnét/Carlberg som hade gården Tingbyberg utanför Smedby och det var där det nygifta paret bodde i slutet av 1820-talet. Där föddes tre pojkar varav en dog vid födseln. Under 1830-talet flyttade sedan paret runt i regionen innan man slog sig ner i ett av de finare kvarteren på Kvarnholmen i Kalmar. Där bodde de fram till CJ:s död 1867. Emilia kom att leva många år till, fram till 1885.

Även om familjen inte tillhörde Kalmars ”jetset” var lantmätaryrket mycket viktigt i samhället och CJ var väl ansedd.

Text: Anna Baum