Foto: Anke Decker

Den historiska bakgrunden- Norra kyrkogården

Kyrkogårdens historia

Då man i slutet på 1800-talet hade insett att Södra kyrkogården snart skulle vara fullbelagd påbörjade planläggningen av Norra kyrkogården. Platsen låg vid den här tiden en bit utanför staden.  Norra kyrkogården ritades av stadsarkitekten i Kalmar J. Fred. Olsson. Han ritade också det begravningskapell som byggdes på platsen. Arbetena pågick 1908-1911 och kyrkogården invigdes den 17 september av domprosten Engström.

Den del av kyrkogården som tillkom vid den här tiden anlades enligt klassicistiska principer t.ex. med gångar betonade av alléer och noga avgränsade gravkvarter. Samtidigt har kyrkogården fått en egen, friare form som inte sammanfaller med de klassicistiska principerna. Gångarna är raka men möts inte i räta vinklar.

De går runt hela kyrkogården samt strålar samman till kyrkogårdens centrum vid kapellet.

När kyrkogården anlades placerades köpegravarna utmed gångarna och i anslutning till kapellet medan linjegravsområden placerades inne i kvarteren. Köpegravarna kom på så sätt att bilda ramar runt linjegravarna. 

Utdrag ur Kalmar läns museums kulturhistoriska inventering av kyrkogårdar/
begravningsplatser i Växjö stift 2005.

Detalj gravsten Norra kyrkogården Foto: Anke Decker