Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar Besöksadress: Domprostgården, Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Årets tidsplan

Se vad som händer under året!

Januari 

Underhållsarbeten på maskiner och anläggning. Dags att beställa gravskötsel för året.

Februari

Årsfakturor skickas ut.

Mars

I slutet av mars börjar den säsongsanställda personalen om vädret tillåter. Då  sätter vi igång med vårstädningen på begravningsplatserna.  Granris och utbrunna ljus tas bort från skötselgravar.

Påsk 

Utsättning av påskliljor i kruka.

April

Vårplantering. Vi planterar ca. 22.000 penséer. Vatten finns i alla vattenposter när nätterna är garanterat frostfria. Obs! Det finns alltid vatten vid ekonomibyggnaderna. Gravstenstvätt utförs när vattnet finns i vattenposterna.  Beskärning av rosor. April- oktober: Skötsel av gravplatser och de allmänna ytorna på begravningsplatserna.
Penséer Bild: Anke Decker

Maj

Plantering av perenner.

Alunrot Bild: Anke Decker

Juni
Vårplantering tas bort i juni. Från mitten av juni planteras sommarblommorna. Sommarplantering klart före Midsommar.

Juli - augusti
Klippning av häckar under juli och augusti. Alla häckar sköts av kyrkogårdsförvaltningen och klipps en gång om året.  Skötselgravar och allmänna ytor vattnas vid behov.

Bild: Anke Decker

September

Cyklamen planteras från mitten av september.

Oktober

Sommarplantering tas bort. Plantering av buskar, barrväxter, perenner, rosor. Igenläggning av rabatter. Höstplantering av ljung mm. Granriskransar läggs ut och är på plats till Alla helgons dag. Lövröjning utförs efter behov. När frostrisk föreligger, stängs vattnet i vattenposterna av. Det finns under hela vatten vid ekonomibyggnaderna.

Alla Helgons Dag

Under Alla Helgons Dag bjuder Kalmar pastorat in till aktiviteter på begravningsplatserna - konserter, möten med präst, information om gravskötsel mm.
Vi tackar vår säsonganställda personal för säsongen. 

November 
Underhållsarbeten på maskiner och anläggning. Beskärning av buskar och träd november till mars.       
Ingen plantering av växter från november till mars.

December 
Snöröjning vid behov. Det är endast de stora gångarna som plogas. Behöver du komma fram till en gravplats där det inte är röjt kan du kontakta kyrkogårdsförvaltningen på 0480-421482. Nästkommande års prislista tas i beslut av kyrkofullmäktige.

Tankesten på Skogskyrkogården Bild: Kalmar pastorat
Ove  Nilsson

Ove Nilsson

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Arbetsledare begravningsplatserna

Mer om Ove Nilsson

Frågor rörande begravningsplatserna, gravstenssäkerhet, klagomålshantering mm

Anke Decker

Anke Decker

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Mer om Anke Decker

Finns på Domprostgården.Tom 30 oktober 2019: Gravskötsel, gravrättsärenden. Sedan endast webbredaktör, arkivfrågor, inventariefrågor.Telefontider säkrast må-fre kl. 9.00 - 12.00