Foto: Anke Decker

Årets tidsplan

Se vad som händer under året!

Januari 

Underhållsarbeten på maskiner och anläggning. Dags att beställa gravskötsel för året.

Februari

Foto: Birgitta Linåker
Årsfakturor skickas ut.

Mars

I slutet av mars börjar den säsongsanställda personalen om vädret tillåter. Då  sätter vi igång med vårstädningen på begravningsplatserna.  Granris och utbrunna ljus tas bort från skötselgravar.

Påsk 

Utsättning av påskliljor i kruka.

April

Vårplantering. Vi planterar ca. 18.000 penséer. Vatten finns i alla vattenposter när nätterna är garanterat frostfria. Obs! Det finns alltid vatten vid ekonomibyggnaderna. Gravstenstvätt utförs när vattnet finns i vattenposterna.  Beskärning av rosor. April- oktober: Skötsel av gravplatser och de allmänna ytorna på begravningsplatserna.
Penséer Foto: Anke Decker

Maj

Plantering av perenner.

Alunrot Foto: Anke Decker

Juni
Vårplantering tas bort i juni. Från mitten av juni planteras sommarblommorna. Det är tomt i rabatten en tid innan sommarblommorna är på plats. 
Sommarplantering klart före Midsommar.

Juli - augusti
Klippning av häckar under juli och augusti. Alla häckar sköts av kyrkogårdsförvaltningen och klipps en gång om året.  Skötselgravar och allmänna ytor vattnas vid behov.

Foto: Anke Decker

September

Cyklamen planteras från mitten av september.

Oktober

Sommarplantering tas bort. Plantering av buskar, barrväxter, perenner, rosor. Igenläggning av rabatter. Höstplantering av ljung mm. Granriskransar läggs ut och är på plats till Alla helgons dag. Lövröjning utförs efter behov. När frostrisk föreligger, stängs vattnet i vattenposterna av. Det finns under hela vatten vid ekonomibyggnaderna.

Alla Helgons Dag

Under Alla Helgons Dag bjuder Kalmar pastorat in till aktiviteter på begravningsplatserna - konserter, möten med präst, information om gravskötsel mm.
Vi tackar vår säsonganställda personal för säsongen. 

Foto: Anke Decker
Foto: Joakim Grusell

November 
Underhållsarbeten på maskiner och anläggning. Beskärning av buskar och träd november till mars.       
Ingen plantering av växter från november till mars.
Nästkommande års prislista tas i beslut av kyrkofullmäktige.

December 
Snöröjning vid behov. Det är endast de stora gångarna som plogas. Behöver du komma fram till en gravplats där det inte är röjt kan du kontakta kyrkogårdsförvaltningen på 0480-421481.

Tankesten på Skogskyrkogården Foto: Kalmar pastorat
Birgitta Linåker

Birgitta Linåker

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Chef för begravnings- och serviceverksamheten

Mer om Birgitta Linåker

Chef för begravningsverksamheten och serviceverksamheten med ansvar för Begravningslagen och planering av begravningsverksamheten

Mikael Andersson

Mikael Andersson

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Arbetsledare begravningsplatserna

Mer om Mikael Andersson

Arbetsledare