Krematoriet
Foto: Anke Decker

Krematoriet

Krematoriet, ett av Sveriges modernaste och miljövänligaste, ligger på Skogskyrkogården.

Om- och tillbyggnad av krematoriet under 2020

Just nu pågår en ombyggnad av krematoriet och av Heliga korsets kyrka. Det skapas utrymme för att administrationen för krematorieverksamheten ska kunna finnas samlad i byggnaden. Heliga korsets kyrka får bl a en bättre sakristia. Vi ber om ursäkt för de tillfälliga störningar som uppkommer i samband med ombyggnaden!

Kontakt krematorium

Krematoriet 0480-421488

E-post krematoriet Kalmar
Hämtning av urnor, kremationsärenden, bokning av avskedsrummet

Krematoriets vaktmästare
Göran Svensson 0480-421496,  Håkan Jonsson 0480-421497

Hitta till krematoriet: Karta   

Post- och besöksadress:
Kungsgårdsvägen 2 C
392 37 Kalmar

Foto: Anke Decker
Krematoriet
Avskedsrummet Foto: Anke Decker

Avskedsrummet erbjuder plats för 30 personer och används för visning av avliden och avskedsceremoni i annan ordning.

Fakta och historik kring krematoriet och kremationer.