Foto: Anke Decker

Gravskötsel

Du som innehavare väljer hur planteringen på gravplatsen ska se ut. Det kan finns vissa föreskrifter att ta hänsyn till. Kyrkogårdsförvaltningen ger gärna upplysningar om vad som gäller för en aktuell gravplats och vi har även möjlighet att ge råd vid val av växter.

Du får även gärna smycka graven med en lykta, krans, snittblommor osv. Tänk på att lyktor bör tas hem under sommarhalvåret om du har möjlighet, så att de inte skadas av misstag vid skötseln av begravningsplatserna. Här hittar du vår aktuella prislista som pdf.
Prislistan öppnas som pdf          

Grundskötsel (Rabattskötsel)  (april – oktober) Skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring och vid behov påfyllning av  jord, kantskärning av rabatt, gödsling, kalkning vid behov, putsning av sommarblommor  samt vår- och höstgrävning. Bortplockning av vissna blommor, ljus och kransar. Justering av gravsten. Bevattning vid behov ingår, även manuell bevattning där automatisk bevattning inte når. Vid vattenbrist minskas bevattningen. 

Skötsel där rabatt saknas (april - oktober)
Basunderhåll av gräs/grusgravplats omfattande: gräsputs, bortplockning av vissna blommor, ljus och kransar. Underhållet avser att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Enklare riktning av gravvård ingår. 

Skötsel övrig gravplatsyta (april - oktober)
Är gravplatsen inhägnad eller inte del av de allmänna ytorna och större än 4,7 kvm behöver du även betala för skötsel av gravplatsytan. Detta gäller t ex de inhägnade grus- och gräsgravarna på Södra och Norra kyrkogården. Detta för att det är en extraarbetsinsats att sköta ytan. För information om pris, kontakta förvaltningen. 

Gravskötselavtal
Skötsel kan tecknas mot årlig faktura eller genom inbetalning till avräkningskonto. Ett avräkningskonto kan tecknas när skötsel önskas för en period från 5 år till 15 år. Avgiften beräknas på nuvarande årskostnad som uppräknas, för närvarande, med fyra procent per år. Avtalet gäller så länge kapitalet räcker dock längst till dess gravrätten upphört.

Gravstenstvätt  Vid flera stenar på samma gravplats lämnar vi rabatt.

Se bilder på.... 

Vårplantering

Sommarplantering

Höstplantering mm

Perenner 

Mer om perenner

Helg- och högtidsarrangemang

Högtidsarrangemang, höstplantering, kransar och ljus

Beställ smyckning till graven -- du kan välja bland annat ljung, cyklamen, buskveronika, silvertråd eller prydnadskål.

För info och beställning välkommen att kontakta:

kalmar.serviceverksamheten(a)svenskakyrkan.se

  • Birgitta Linåker

    Birgitta Linåker

    Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

    Mer om Birgitta Linåker

    Chef för begravningsverksamheten och serviceverksamheten med ansvar för Begravningslagen och planering av begravningsverksamheten