Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar Besöksadress: Domprostgården, Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravskötsel

Du som innehavare väljer hur planteringen på gravplatsen ska se ut. Det kan finns vissa föreskrifter att ta hänsyn till. Kyrkogårdsförvaltningen ger gärna upplysningar om vad som gäller för en aktuell gravplats och vi har även möjlighet att ge råd vid val av växter.

Du får även gärna smycka graven med en lykta, krans, snittblommor osv. Tänk på att lyktor bör tas hem under sommarhalvåret om du har möjlighet, så att de inte skadas av misstag vid skötseln av begravningsplatserna. Nedan hittar du vår aktuella prislista .
Prislistan som pdf                                                   Prisförfrågan som pdf

Grundskötsel (Rabattskötsel och skötsel övrig gravplatsyta)  (april – oktober) Skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring och vid behov påfyllning av  jord, kantskärning av rabatt, gödsling, kalkning vid behov, putsning av sommarblommor  samt vår- och höstgrävning. Bortplockning av vissna blommor, ljus och kransar. Justering av gravsten. Bevattning vid behov ingår, även manuell bevattning där automatisk bevattning inte når. Vid vattenbrist minskas bevattningen. 

Skötsel där rabatt saknas (april - oktober) Basunderhåll av gräs/grusgravplats omfattande: gräsputs, bortplockning av vissna blommor, ljus och kransar. Underhållet avser att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Enklare riktning av gravvård ingår. 

Gravskötsel- årlig faktura eller avtal? Skötsel kan tecknas mot årlig faktura eller genom inbetalning till avräkningskonto, vilket innebär möjlighet att teckna skötsel för 5 eller 10 eller 15 år i förväg. 

Plantering  För att se bilder på växterna, klicka på de blå länkarna nedan.
Vårblommor 

Sommarplantering

Höstplantering m.m.

Plantering perenner

Blandrabatter med perenner och säsongblommor

Gravstenstvätt  Vid flera stenar på samma gravplats lämnar vi rabatt.

För info och beställning välkommen att kontakta:

Anke Decker

Anke Decker

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Mer om Anke Decker

Finns på Domprostgården.Tom 30 oktober 2019: Gravskötsel, gravrättsärenden. Sedan endast webbredaktör, arkivfrågor, inventariefrågor.Telefontider säkrast må-fre kl. 9.00 - 12.00

Birgitta Linåker

Birgitta Linåker

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Mer om Birgitta Linåker

Finns på Norra kyrkogården. Växtrådgivning, gravvisning, gravvårdsansökningar, gravstenssäkerhet, studiebesök, miljödiplomering.

Ove  Nilsson

Ove Nilsson

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Arbetsledare begravningsplatserna

Mer om Ove Nilsson

Frågor rörande begravningsplatserna, gravstenssäkerhet, klagomålshantering mm

Gravskötsel - lite fakta år 2017

Gravskötsel - lite fakta 2017
Gravplatser totalt: 14.935
Skötselgravar: 5.930
Löpande gravskötselavtal:  1.488
Förvaltningsskötsel 2.005

Vårblommor: ca 19.900
Sommarblommor: ca 19.500
Höstplantering: ca 920
Granriskransar: ca 360