Foto: Anke Decker

Gravskötsel

Du som innehavare väljer hur planteringen på gravplatsen ska se ut. Det kan finns vissa föreskrifter att ta hänsyn till. Kyrkogårdsförvaltningen ger gärna upplysningar om vad som gäller för en aktuell gravplats och vi har även möjlighet att ge råd vid val av växter.

Du får även gärna smycka graven med en lykta, krans, snittblommor osv. Tänk på att lyktor bör tas hem under sommarhalvåret om du har möjlighet, så att de inte skadas av misstag vid skötseln av begravningsplatserna. Här hittar du vår aktuella prislista som pdf.
Prislistan öppnas som pdf          

Grundskötsel (Rabattskötsel)  (april – oktober) Skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring och vid behov påfyllning av  jord, kantskärning av rabatt, gödsling, kalkning vid behov, putsning av sommarblommor  samt vår- och höstgrävning. Bortplockning av vissna blommor, ljus och kransar. Justering av gravsten. Bevattning vid behov ingår, även manuell bevattning där automatisk bevattning inte når. Vid vattenbrist minskas bevattningen. 

Skötsel där rabatt saknas (april - oktober)
Basunderhåll av gräs/grusgravplats omfattande: gräsputs, bortplockning av vissna blommor, ljus och kransar. Underhållet avser att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Enklare riktning av gravvård ingår. 

Skötsel övrig gravplatsyta (april - oktober)
Är gravplatsen inhägnad eller inte del av de allmänna ytorna och större än 4,7 kvm behöver du även betala för skötsel av gravplatsytan. Detta gäller t ex de inhägnade grus- och gräsgravarna på Södra och Norra kyrkogården. Detta för att det är en extraarbetsinsats att sköta ytan. För information om pris, kontakta förvaltningen. 

Gravskötsel- årlig faktura eller avtal? Skötsel kan tecknas mot årlig faktura eller genom inbetalning till avräkningskonto, vilket innebär möjlighet att teckna skötsel för 5 eller 10 eller 15 år i förväg. 
Gravstenstvätt  Vid flera stenar på samma gravplats lämnar vi rabatt.

Se bilder! 

Vårplantering

Sommarplantering

Höstplantering mm 

Perenner 

Mer om perenner

 

För info och beställning välkommen att kontakta:

Annelie Wahnberg

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Administratör Kyrkogårdsförvaltningen

Mer om Annelie Wahnberg

Gravskötsel telefontid må-fred kl. 9.00 - 12.00

Birgitta Linåker

Birgitta Linåker

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Mer om Birgitta Linåker

Chef för begravningsverksamheten och serviceverksamheten med ansvar för Begravningslagen och planering av begravningsverksamheten

Mikael Andersson

Mikael Andersson

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Arbetsledare begravningsplatserna

Mer om Mikael Andersson

Arbetsledare

Gravskötsel - lite fakta år 2020

Gravplatser totalt: 15357
Skötselgravar: 6140
Löpande gravskötselavtal:  1526

Förvaltningsskötsel 2857

Vårblommor:  17805
Sommarblommor:  16475
Höstplantering:  1243
Granriskransar:  370