Av textilkonstnär Kicken Ericson, Ölands Smedby
Foto: Natalie Jäderlund

Bårtäcke

Tradition i tiden

Att ha bårtäcke som kistdekoration vid begravningen är en gammal sed som återupptagits på nytt. Bruket av bårtäcke ses av allt fler människor som ett alternativ till kistutsmyckning med blommor.
 
Bårtäcke kan hyras av Kalmar pastorat och bokas på telefon 0480- 42 14 12 eller via begravningsentreprenör.
 
Av textilkonstnär Iris Siggelin, Lidingö
Foto: Natalie Jäderlund
Av textilkonstnär Mona Carbe, Göteborg
Foto: Natalie Jäderlund
Av textilkonstnären Agneta Mattisson Bojing, Kalmar
Foto: Natalie Jäderlund

Bokning av bårtäcke hos Kalmar pastorat