Bakgrund kyrkogårdsteater

Konceptet ”kyrkogårdsteater” kom till Kalmar 2005 efter inspiration från bland annat Borås, och man har sedan dess satt upp en föreställning varje sommar tillsammans med dramaelever från Jenny Nyström-gymnasiets Estetprogram årskurs 1. I samarbete mellan Svenska kyrkan i Kalmar och Kalmar läns museum väljs ett antal gravsatta personer ut som har ett lokalhistoriskt och/eller kulturellt värde att lyfta fram.

Dramaeleverna sätter sig sedan in i den utvalda personens liv, klass och andra viktiga kulturella och historiska förutsättningar under våren och provar ut kläder i samarbete med länsmuséet. Lagom till sommarens intåg ges några föreställningar på Södra eller Norra kyrkogården.

Text: Anna Baum