Att hämta en urna

I regel sker kremationen inom två veckor efter begravningsceremonin. Askan hämtas av vaktmästare i gravsättande församling, begravningsbyrå, präst eller enskild anhörig. Utlämnande av aska till enskild person regleras i begravningslagen kap 5 §§ 14-16 och får bara göras om denne skall:

-- föra över askan till en begravningsplats som inte är belägen vid krematoriet

-- gravsätta askan på någon annan plats än en begravningsplats, eller

-- föra ut askan ur Sverige.

Om du ska hämta en urna- tänk på att ta med giltig legitimation.
Öppettider må - fre kl. 07.00- 14.30.  

Gravsättning av aska måste enligt begravningslagen kap 5 § 11 ske inom ett år från kremeringen.

Om askan skall gravsättas på annan ort eller t.ex. spridas på annan plats än en begravningsplats ombedes ni ta kontakt med förvaltningen för information om vilka handlingar som måste upprättas.

Utlämning av aska beställs i god tid hos Pia Gustavsson (kontakt se längre ner på sidan), dvs minst fyra arbetsdagar innan gravsättning ska ske.

Hitta till krematoriet via karta.

Bilderna nedan visar hur du hittar till urnutlämningsrummet.

Pia  Gustavsson

Pia Gustavsson

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Birgitta Linåker

Birgitta Linåker

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Chef för begravnings- och serviceverksamheten

Mer om Birgitta Linåker

Finns på Norra kyrkogården. Växtrådgivning, gravvisning, gravvårdsansökningar, gravstenssäkerhet, studiebesök, miljödiplomering.