Foto: Anke Decker

Återbruk av gravstenar

Det finns möjlighet för gravrättsinnehavare att överta en tidigare använd gravsten av Kalmar pastorat.

I samband med att gravrättsinnehavare återlämnar en gravplats  eller  att gravplatsen återtas, tillfaller i de flesta fall gravstenen förvaltningen.
Det står förvaltningen fritt att förfoga över gravstenar som inte bedöms ha särskilt kulturvärde. 

Beställaren utser en passande gravsten och kommer överens med begravningsverksamheten om utformning av gravstenen. Begravningsverksamheten tar kontakten med stenhuggeriet och informerar om beställarens önskemål. Stenhuggeriet skickar gravstensritningen till beställaren och sedan till begravningsverksamheten för godkännande.     

  • Följande gäller vid återbruk av gravstenar inom Kalmar pastorat
     Gravstenen placeras på gravplats inom Kalmar pastorat.
    *Gravsten överlåts i befintligt skick.
    *Gravstensritning godkänns av förvaltningen.
    *Alla kostnader från Stenhuggeri belastar den nye innehavaren.

Välkommen att ta kontakt för visning av gravstenar och ytterligare information.