Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar Besöksadress: Domprostgården, Södra Vallgatan 25, 392 31 Kalmar

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Askgravplats

Urngravplats med förbetald skötsel i 25 år och gravvård i form av namnplatta eller gravsten. Att välja en askgravplats innebär ett alternativ både till enskild gravplats och till minneslund.

Skogskyrkogården- glasklot och pollare (bild se ovan)

Gravplats begränsad gravrätt. Gravplatsen upplåts i 25 år och det finns möjlighet till förlängning och förnyelse. Namnplatta med den avlidnes namn monteras på den sida av pelaren som omfattas av avtalet. Gravrättsinnehavaren får medverka med smyckning av snittblommor, gravljus och krans. Bortplockning av dessa ingår i avtalet. Det finns alternativ med plats för 3 eller 6 urnor. Urnorna gravsätts i intilliggande gräsmatta.
Ett upplåtelseavtal för den formen kostar 10.300  kr (pollare) eller 14.500 kr (glasklot) för 25 år.

Södra Kyrkogården- del i inhägnad gravplats med utsikt över Kalmarsund

Askgravplats på Södra kyrkogården med plats för 2 urnor.
Askgravplats kvarter F Södra kyrkogården Bild: Anke Decker

Gravplats begränsad gravrätt. Upplåtelse av gravplats för upp till 2 urnor. Gravsten i svart diabas, 30cm x 30 cm ingår. Namnet graveras in i gravstenen, som har plats för två namn. Anhöriga får gärna vara med gravsättningen.

Gravrättsinnehavare och besökare får bidra till smyckning med enbart snittblommor, krans och gravljus intill sin gravsten. I skötselavtalet ingår skötsel av det omgärdade gravplatsområdet.  Vid förlängning av gravrätten så följer gravskötselavtalet samma period med då gällande pris. Framför de kulturbevarade stående stenarna av svart diabas, finns Vinca minor planterade. Grusyta finns i mitten. Ett upplåtelseavtal för denna form kostar 11.630 kr för 25 år.

För information om askgravplatser välkommen att kontakta:  

Birgitta Linåker

Birgitta Linåker

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Pia  Gustavsson

Pia Gustavsson

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar