Askgravplatser med gemensam gravrabatt
Foto: Anke Decker

Askgravplats

Urngravplats med förbetald skötsel i 25 år och gravvård i form av namnplatta eller gravsten. Att välja en askgravplats innebär ett alternativ både till enskild gravplats och till minneslund.

Kvarter 34 A på nya Skogskyrkogården Foto: Anke Decker

Skogskyrkogården- glasklot, pollare och rundel (bild se ovan)

Gravplats begränsad gravrätt. Gravplatsen upplåts i 25 år och det finns möjlighet till förlängning och förnyelse. Namnplatta med den avlidnes namn monteras på den sida av pelaren som omfattas av avtalet. Gravrättsinnehavaren får medverka med smyckning av snittblommor, gravljus och krans. Bortplockning av dessa ingår i avtalet. Det finns alternativ med plats för 3 eller 6 urnor. Urnorna gravsätts i intilliggande gräsmatta.
Ett upplåtelseavtal för den formen kostar 10.300  kr (pollare) till 14.500 kr (glasklot) för 25 år.

Södra Kyrkogården- del i inhägnad gravplats med utsikt över Kalmarsund

Askgravplats på Södra kyrkogården 12.300 kr för 25 år Foto: Birgitta Linåker
Askgravplats på Södra kyrkogården med plats för 2 urnor.
Askgravplats kvarter F Södra kyrkogården Foto: Anke Decker

Gravplats begränsad gravrätt. Upplåtelse av gravplats för upp till 2 urnor. Gravsten i svart diabas, 30cm x 30 cm ingår. Namnet graveras in i gravstenen, som har plats för två namn. Anhöriga får gärna vara med gravsättningen.

Gravrättsinnehavare och besökare får bidra till smyckning med enbart snittblommor, krans och gravljus intill sin gravsten. I skötselavtalet ingår skötsel av det omgärdade gravplatsområdet.  Vid förlängning av gravrätten så följer gravskötselavtalet samma period med då gällande pris. Framför de kulturbevarade stående stenarna av svart diabas, finns Vinca minor planterade. Grusyta finns i mitten. Ett upplåtelseavtal för denna form kostar 11.663 kr för 25 år.

För information om askgravplatser välkommen att kontakta: