Foto: Birgitta Linåker

Askgravlund

Från och med sommaren 2020 finns askgravlund som gravskick i Kalmar -- som en minneslund men med namnplatta.

Nu kan man välja gravsättning i askgravlund. Enkelt uttryckt är det en form av minneslund, men med möjlighet att få en skylt med den gravsattes/den gravsattas namn fäst på en sten.

Det finns askgravlundar på Södra kyrkogården och på Skogskyrkogården. Kostnad en för en namnskylt är 700 kronor. Anhöriga och andra besökare är välkomna att sätta snittblommor eller tända ett ljus på den gemensamma smyckningsplatsen. 
 

Askgravlund på Södra kyrkogården Foto: Birgitta Linåker
Birgitta Linåker

Birgitta Linåker

Kyrkogårdsförvaltningen i Kalmar

Chef för begravnings- och serviceverksamheten

Mer om Birgitta Linåker

Chef för begravningsverksamheten och serviceverksamheten med ansvar för Begravningslagen och planering av begravningsverksamheten