Två tända gravljus och en grankrans på en grav.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Smycka graven/ höstplantering

Här får du tips på hur du kan smycka graven nu.

Du kan bställa utläggnig av krans och tändning av gravljus. 

Vi har även möjlighet att plantera åt dig, för prisuppgifter se prislistan.

Om du inte redan har grundskötsel, debiterar vi för halvtimmes arbetstid för plantering. 

Det är vackert att kombinera olika växter. 

Cyklamen Foto: Linåker
Buskveronika Foto: Linåker
Vit ljung Foto: Linåker
röd ljung Foto: Linåker
Skimmia Foto: Linåker
Höstglöd Foto: Linåker
Hebe, olika sorter Foto: Linåker
Silvertråd Foto: Linåker
Silverek Foto: Linåker
Vaktelbär Foto: Linåker
Prydnadskål Foto: Linåker