Foto: Josefin Bergquist

Domkapitlet De lomhörde tar paus våren 2021

Vi är ett sällskap herrar som träffas en eller två gånger i månaden för att delta i mässan, äta lunch och lyssna på ett föredrag. Tyvärr måste vi förlänga vår paus in över vårterminsstarten 2021.

På grund av pandemin och på grund av den aktningsvärda åldern hos många av våra medlemmar måste vi tyvärr fortsätta den paus som vi påbörjade våren 2020. Vi hoppas att förutsättningarna ska förändras snart, och skulle det bli så att restriktionerna lättar så att det går bra att genomföra den här typen av samlingar försöker vi snabbt ordna ett program och bjuda in till regelbundna träffar igen. Om du vill ha en sådan inbjudan om det skulle bli aktuellt, hör av dig så sätter vi upp dig på sändlistan!

Kom ihåg att dina förböner är viktiga -- be gärna för pandemin, för församlingen och för alla i De lomhörde. Kom också ihåg att du alltid kan be Kalmar domkyrkoförsamling om förbön när du själv behöver det eller när du tänker på något som du vill be för tillsammans med andra!

Vill du komma i kontakt med någon av prästerna eller diakonerna i Kalmar domkyrkoförsamling? Ring 0480-123 00, så får du hjälp att komma i kontakt med någon som är i tjänst den dagen!

Bänken för lomhörda i Kalmar domkyrka -- en gammal skylt nära predikstolen. Foto: Anna Braw