Foto: Anita Karlsson

Träffpunkter

Bryggaren

Första söndagen i månaden kommer Kalmar domkyrka till Bryggaren och har gudstjänst tillsammans.  En vardageftermiddag i månaden kommer diakon från domkyrkan då det är varierande program.

 

Varvsholmen

Kalmar domkyrka besöker även Varvsholmen någon söndag i månaden för att ha gudstjänst, samt någon vardag då och då.