Foto: Alex & Martin/IKON

Söndagsskola

Ditt barn är alltid välkommet att vara med i söndagsskolan under högmässan!

Varje helgdag firas högmässa kl 11.00  i Kalmar domkyrka.

Under psalmen före predikan går söndagsskolan till Kristofferkoret. Det pålyses före psalmen, och den som har ansvar för söndagsskolan går en runda i kyrkrummet för att samla barnen.

Söndagsskolan håller på i ungefär 20--30 minuter.
Som inledning läses dagens text ur en bibel för barn och ofta med flano, sång och bön. Ofta får barnen rita eller pyssla något enkelt.

Sedan går vi ut och firar nattvard tillsammans med övriga i församlingen.

Varmt välkomna!