Sinnesro

En annorlunda gudstjänst med så kallad ”delning”, tillfälle till ljuständning, personlig välsignelse, tillfälle att skriva förbönslappar samt personlig förbön.

Sinnesrogudstjänster
Kalmar domkyrka  

Den första söndagen i månaden firar vi i Kalmar domkyrka en gudstjänst som följer tolvstegsrörelsens steg. Delande av livserfarenheter och sinnesrobönen är grunden i gudstjänsten.  

På grund av Covid-19-restriktionerna har mingelfikat efter gudstjänsten utgått tills vidare, och när vår präst tidigare bjöd in alla som ville att få korset tecknat med olja i pannan är det nu en inbjudan till en personlig välsignelse (med fysisk distans).

 

"GUD, GE MIG SINNESRO ATT ACCEPTERA DET JAG INTE KAN FÖRÄNDRA, MOD ATT FÖRÄNDRA DET JAG KAN OCH FÖRSTÅND ATT INSE SKILLNADEN"