SÅNG & MUSIK - lördagsträffar

Sång och musik, blandas med mycket lek o allvar
i vår undervisning. Konfirmandernas musikaliska gåvor ska få komma fram och ges möjlighet att växa och blomma. Vi gör konfirmandtiden tillsammans och deltar med
sång och musik i andakter, dop och högmässor.  Det blir flera läger och ni får träffa många spännande människor.
Undervisningen sker på lördagar kl 10.00-12.30 och
avslutas med dop eller andakt.
Du kommer att träffa prästen Christer, församlingspedagogen Anita och unga ledare.

 

 

Höstens konfirmandgrupp startar med:


Konfirmandinskrivning 15 september kl 11.00

Undervisning sker på lördagar kl 10.00-12.30, samling i Kalmar domkyrka
21 september, 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober, 9  november,
23 november och 7 december.

Julfest onsdagen den 11 december kl 17.00-20.00.

Konfirmanderna deltar och sjunger i Kalmar domkyrkas Luciatåg 13 december kl 18.00 (övning kl 16.30). Övning 11/12 kl 17.00

Föräldrasamling 7 december kl 12.00 i Kalmar domkyrka

2020
11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 februari, 7 mars, 21 mars och 4 april
Konsert 14 april kl 18.00
22 april kl 16.00 övning inför konfirmationen
23 april kl 15.30-18.00 övning inför konfirmationen

 

Läger:
29 oktober - 1 november, konfirmandläger till Malmö och Köpenhamn.
29 oktober avresa från Kalmar kl 11.00 samling kl 10.40, samling på Kalmar station. 1 november är vi åter i Kalmar kl 18.00.
Alla måste ha pass och EU kort (försäkringskassan) med sig!
16-17 april, konfirmandläger på Allégården, Kastlösa.
16 april avresa från Domkyrkan kl 9.00
Hemresan från Kastlösa kl 14.00


Konfirmationsgudstjänst 25 april kl 14.00 (konfirmanderna samlas kl 12.30)
Högmässa för konfirmanderna 26 april kl 11.00 (konfirmanderna samlas kl 10.00)

 

 

Packlista

Packlista inför Malmö/Köpenhamn:

Kläder efter väder

Bra sköna skor

Toalettartiklar

Paraply

Vattenflaska

EU kort (beställs på försäkringskassan hemsida)

Brunch till tågresan, vi kommer att äta middag i Malmö

Fickpengar till egna inköp