Foto: Johanna Rosén

Samtal/hembesök

Möjlighet till samtal med diakon/präst. Ibland behöver man någon att prata med om sina funderingar. Ibland kan man behöva tala om sådant som är jobbigt. 
Samtal kan ske både i kyrkan och i hemmet.