Foto: Isabell Karlsson

Om Kalmar domkyrka

Här hittar du information och intressanta videos om vår katedral!

Domkyrkoguiden

Är du nyfiken på Kalmar domkyrka? Are you curious about Kalmar Cathedral? Sind Sie neugierig auf den Kalmarer Dom?

Turistinformation / Tourist information

Viktig information när du besöker Kalmar domkyrka / Important information when visiting Kalmar Cathedral