Foto: Scenteknik Kalmar

Sånger vid kyrkoårets slut

Söndagen före domsöndagen sjöng Sofia Niklasson och Karl Peter Eriksson i Kalmar domkyrka. Här kan du se och höra hela deras program!

Om du inte ser något här ovanför beror det på att ”samarbetet” mellan Svenska kyrkans webbplattform och Youtube inte alltid fungerar så bra. Klicka i så fall på den här länken, så kommer du till filmen på Youtube!

Förutom Sofia Niklasson och Karl Peter Eriksson medverkar Jan H Börjesson, som spelar på Kalmar domkyrkas nya flygel.

Inspelning och redigering gjordes av Scenteknik Kalmar, och allt spelades in lördagen den 14 november 2020, dagen före de båda musikgudstjänsterna, utan åhörare i kyrkorummet.

Jan Börjesson

Jan Börjesson

Kalmar domkyrkoförsamling

Organist