Nicodemuskören

Nicodemuskören är en vuxenkör som sjunger i olika musikstilar. Under de närmaste månaderna kommer kören att sjunga i domkyrkans högmässor samt i den dubblerade trettondagskonserten den 6 januari.

Nicodemuskören brukar regelbundet åka på körresor.

UNDER HÖSTEN ÖVAR VI INNE I DOMKYRKAN på tisdagar 18.30--19.30

KÖRLEDARE: Marita Aronsson

 

Marita Aronsson

Marita Aronsson

Kalmar domkyrkoförsamling

Kantor