Foto: Joachim Grusell

Musik

Musiken i den söndagliga huvudgudstjänsten står i centrum för oss i Kalmar domkyrka. Förutom våra fem körer och Domkyrkans Brasskvintett medverkar ofta också solister och instrumentalister, allt för att göra våra gudstjänster fyllda av musik.

Förutom musik vid söndagens huvudgudstjänst firas regelbundet musikgudstjänster/konserter (”Musik i Katedralen”), Taizégudstjänster och Sinnesrogudstjänster där körer eller solister alltid deltar.

Varje onsdag 12.00–12.20 bjuder vi på lunchmusik. Ofta är det kyrkans orglar som ljuder, men ibland förekommer också sång och annan instrumentalmusik.

Under veckans övriga lunchandakter och veckomässor medverkar oftast någon av domkyrkans musiker med orgelmusik.

Marita Aronsson

Marita Aronsson

Kalmar domkyrkoförsamling

Kantor

Mer om Marita Aronsson

Kantor

Jan Börjesson

Jan Börjesson

Kalmar domkyrkoförsamling

Organist

Mer om Jan Börjesson

Organist