Meny

Musik

Musiken i den söndagliga huvudgudstjänsten står i centrum för oss i Kalmar domkyrka. Förutom våra fem körer och Domkyrkans Brasskvintett, medverkar ofta också solister och instrumentalister, allt för att göra våra gudstjänster fyllda av musik.

Förutom musik vid söndagens huvudgudstjänst firas regelbundet musikgudstjänster/konserter (”Musik i Katedralen”), Taizégudstjänster och Sinnesrogudstjänster där körer eller solister alltid deltar.

Varje onsdag kl.12.00 – 12.20 framförs ”Lunchmusik”. Ofta är det kyrkans orglar som ljuder, men ibland förekommer också sång och annan instrumentalmusik.

Under veckans övriga lunchandakter och veckomässor medverkar oftast någon av domkyrkans musiker med orgelmusik.

Läs mer om våra musikprogram längre ner på sidan.

Med bästa musikhälsningar från
Jan H Börjesson, organist i Domkyrkan och
Marita Aronsson, kantor i Domkyrkan.