Meny

Kristen meditation

Detta är en meditation där vi sitter oss till stillhet. Vi närmar oss vårt inre djup. Meditationen kan beskrivas som en tyst inre bön.

Inga förkunskaper krävs.
Ingen föranmälan, drop-in.

Ingång genom södra porten, dvs från Stortorget.

Kom i tid. Vi låser porten 18.00.

Vill du veta mer? Ring meditationsledaren Katarina 070 - 754 13 80.

 

 

 Kristen meditation

- tyst inre bön 

Detta är en meditation där vi sitter oss till stillhet. Vi närmar oss vårt inre djup. Meditationen kan beskrivas som en tyst inre bön.
 

Meditationsledaren guidar deltagarna att hitta en avslappning i kroppen. Vi övar oss också i en andning som leder till inre lugn och kontemplation.

Meditationen är uppdelad i två delar. Först en meditation om cirka 20 minuter. Därefter reser vi oss under tystnad och gör tillsammans en ljusvandring för att tända våra ljus i ljusbäraren. Därefter mediterar vi igen cirka 25 minuter.

Du väljer själv om du vill sitta på en vanlig stol eller på en meditationspall.

 

Meditationsledaren finns i Domkyrkan, från kl 17.45 för att svara på frågor och visa sittställningar och svara på frågor. 

 

 

”Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga Anden,
som ni har inom er och som ni fått från Gud?”

1 Korintierbrevet 6:19.

 

Herre,

tänd i oss din Andes levande låga,

låt din kärleks eld brinna i oss

och låt den aldrig slockna.

Ef 2: 12-22

Luk 12: 35-38