Foto: Katarina Sandström

Kristen meditation

Detta är en meditation där vi sitter oss till stillhet. Vi närmar oss vårt inre djup. Meditationen kan beskrivas som en tyst inre bön. 

Meditationsledaren guidar deltagarna till att hitta en avslappning i kroppen. Vi övar oss också i en andning som leder till inre lugn och kontemplation.

Meditationen är uppdelad i två delar. Först en meditation om cirka 20 minuter. Därefter reser vi oss under tystnad och gör tillsammans en ljusvandring för att tända våra ljus i ljusbäraren. Därefter mediterar vi igen cirka 25 minuter.

Du väljer själv om du vill sitta på en vanlig stol eller på en meditationspall. 

”Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga Anden,
som ni har inom er och som ni fått från Gud?”
Första Korintierbrevet 6:19

Herre, 
tänd i oss din Andes levande låga,
låt din kärleks eld brinna i oss
och låt den aldrig slockna.
Efesierbrevet 2:12-22, Lukasevangeliet 12:35-38

Vill du veta mer? Ring meditationsledaren Katarina.

Katarina Sandström

Katarina Sandström

Kalmar domkyrkoförsamling

Volentär