Kyrkskjuts

Vill du men har svårt att ta dig till kyrkan? Ta kontakt med Kalmar domkyrkas diakon så ordnar vi det.