Foto: Anita Karlsson

Konserter

Orgelmatiné Lördag 23 okt kl. 12.30 Kalmar domkyrka
Bach och Bach före Bach Göteborg Baroque söndag 24 okt kl. 18.00 Kalmar domkyrka
Lördag 30 oktober kl. 12 30 Orgelmatiné
Tisdag 2 november kl. 19:00 Bach Collegium Småland & Ensemble Mare Balticum