Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kalmar domkyrkoförsamling Besöksadress: Stortorget i Kalmar, 39232 KALMAR Postadress: Södra Vallgatan 25, 39232 KALMAR Telefon: +46(480)12300 E-post till Kalmar domkyrkoförsamling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Konserter

 

23 september kl 17.00-18.00

Afternoon tea & Evensong

 

 

Program:

Introit: Det finns en väg - Nielsen

Växelsångsböner: Sumsion in D

Psaltarpsalm: 49  Luke Flintoft

Mag & Nunc: Vaughan Williams in C

Anthem: Wash me throughly – Wesley

 

 

Medverkande:

Grupp ur Kalmar domkyrkokör

Paul Thorstensson, orgel

Jan H Börjesson, dirigent

  

 Aftonsången har i denna form firats i den anglikanska kyrkogemenskapen sedan 1500-talet. Den är till sin form en sammanslagning av Vespern och Completoriet - dagens två sista böner i den klassiska tidegärden. Stommen är psaltaren och de stora nytestamentliga lovsångerna, Marias lovsång (Magnificat) och Nunc dimittis (Symeons lovsång). Med Maria lovsjunger vi den Herre som ”gjort mäktiga ting ” med sitt folk och med Symeon kan vi avsluta dagen efter att ”ha sett din frälsning” - Jesus Kristus. Den liturgiska stommen utgörs av kören som här representerar församlingen och för fram dess bön och lovsång. Det handlar alltså om ett i högsta grad aktivt och delaktigt lyssnande. I psalmer och texter deltar hela församlingen och genom betraktelsen och dagens Anthem (körsång) får vi blicka djupare in i söndagens firningsämne.

 

Före evensongen kan man samlas kl 17.00 i Nicodemussalen för att njuta av Afternoon tea för 20kr. Behållningen samt kollekten går till Svenska kyrkans internationella arbete.