Konfirmander och ledare väntar på guidning utanför en kyrka i Rom.
Foto: Anna Braw

Konfirmand

Att konfirmera sig är en unik chans att vara med om ett år som kan göra avtryck i ditt liv. Tillsammans med andra ungdomar får du åka på läger, träffa spännande människor och fira gudstjänst. I Kalmar domkyrka har vi många unga ledare som finns med under hela konfirmandåret. Många av dem har själva varit konfirmander här. Som konfirmand får du veta mer om kristen tro och samtala om livets små och stora frågor: Vad är meningen med livet? Vad är kärlek? Varför finns ensamhet? Varför finns ondska? Om du har några frågor kring vad det kan innebära att vara konfirmand är du välkommen att kontakta någon av oss.

Söndags - tisdagsträffar

Kalmar domkyrkoförsamlings har tre konfirmandgrupper