Foto: Isabell Karlsson

Katedralen i staden

Ett samarbetsprojekt mellan skolor i Kalmar kommun, Kalmar domkyrka och Kalmar läns museum om Domkyrkan och 1600-talets Kalmar.

Hur levde människor i Kalmar på 1600-talet? Vilka var de? Kyrkan hade en stark ställning i samhället på den tiden, hur förmedlar vi det? Kalmar domkyrkoförsamling har önskat att utveckla ett katedralsarbete gentemot skolorna.  Idén grundar sig i hur olika årskurser ska kunna besöka katedralen och utifrån skolans läroplan lära sig mer om den kristna kyrkans tro, historia och liv!

Projektet tog fart våren 2021 med bidrag från Växjö Stift och sedan togs kontakten med Kalmar läns museum. De ställde sig positiva till projektet och så började det kreativa arbetet med att utveckla konceptet ”Katedralen i staden” med fokus på elever i Kalmar kommuns årskurs fem. Inriktningen blev 1600-talets Kalmar – människor, händelser och byggandet av katedralen och den nya staden. Hur kan vi använda kyrkorummet och visa dess historia, arkitektur, symboler och trosföreställningar så levande som möjligt, samt koppla det till staden och dess befolkning? Tillsammans med Länsmuseet och skolpersonal från två skolor i Kalmar kommun med utgångspunkt i skolans läroplan för historia och religion, växte många goda idéer fram hur vi kan levandegöra det kyrkliga kulturarvet i Kalmar Domkyrka och livet i 1600-tals staden Kalmar!

Vill du veta mer? Hör av dig till oss här nere!: 

 

 • Isabell Karlsson

  Isabell Karlsson

  Svenska kyrkan i Kalmar

  Kommunikatör

  Mer om Isabell Karlsson

  Isabell arbetar med intern och extern kommunikation så som; publikationer, fotografi, grafisk formgivning, sociala medier och webbredaktör för pastoratets hemsidor.