Foto: Anita Karlsson

Högmässa

Hur firar vi högmässa

Söndagarnas högmässa firas under sommaren på följande tider:

26 juni kl 11.00

3 juli kl 15.00

10 juli kl 15.00

17 juli kl 15.00

24 juli kl 15.00

31 juli återgår vi till Kalmar domkyrkas ordinarie tid kl 11.00

Varmt välkomna att delta!

Om att fira gudstjänst i Domkyrkan
Den stora festen!
Klockan är tio minuter i elva. Folk letar efter någonstans att sitta, det småpratas i bänkarna, en del går runt och hälsar, det är liv och rörelse, samtidigt sitter några tysta i stillhet. En sak är säker, det är definitivt inte tomt i Kalmar domkyrka på söndagarna.

Vi är många som på olika sätt förbereder oss inför den stora festen!
Här finns unga, gamla och medelålders. En del har firat gudstjänst sedan barnsben, andra har kanske vågat sig hit för första gången. Vissa tycker att domkyrkans storlek avskräcker. Men många kan berätta om värmen, gemenskapen och närheten som finns mitt i det storslagna. Söndagens gudstjänst är vår viktigaste mötesplats under veckan. Här möter vi Gud i bön, stillhet och lovsång, i nattvardens måltid och i gemenskapen med varandra. Till denna fest får vi komma med vår tro och vår glädje, men också med vårt tvivel och vår sorg.   
 


Samåkning till kyrkan
För dig som har svårt att komma till kyrkan på grund av transportproblem försöker vi ordna med samåkning.
Ring vår diakon Ingrid Svedjenäs på tel. 0480-42 14 27 så berättar hon mer.
 
Efterfest! 
För den som har möjlighet så fortsätter festen i vår församlingssal Nicodemussalen som ligger på andra sidan Stortorget.  
Om Domkyrkan är STOR så är vår samlingssal LITEN.
Men som bekant, finns det hjärterum så finns det stjärterum.
Här kan man trängas en stund runt borden och över en kopp kaffe, thé eller ett glas saft.

Sången och musiken
Ingen fest utan sång och musik! Våra duktiga musiker Jan H Börjesson och Marita Aronsson ansvarar för musiken i gudstjänsten. I stort sett varje söndag finns någon av församlingens körer eller enskilda solister med i gudstjänsten. Tillsammans stämmer vi in i lovsången, både tränade och otränade röster. 
 

Barnen i gudstjänsten 
Gudstjänsten är inte en fest bara för de vuxna utan också för barnen.
Varje söndag har vi en särskild samling för de barn som finns med i gudstjänsten, nämligen söndagsskolan.
Dessutom är det helt OK att röra på benen även under gudstjänsten.
Domkyrkan är en spännande plats med mycket att upptäcka.


Nattvard varje söndag
I Domkyrkan firar vi nattvard varje söndag.
Jesus har gett oss denna måltid för att vi skall ha gemenskap med honom
och för att vi skall ha en fördjupad gemenskap med varandra.  
Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi Kropp, så är vi fastän många en enda kropp ty alla får vi del av ett och samma bröd.