Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete.

Det diakonala uppdraget kännetecknas av:
Omsorg utan biavsikter, Att varken tro, kyrkotillhörighet, ras eller någon annan kategorisering av människor begränsar kyrkans diakonala uppdrag: Det är människan och hennes behov som är det centrala, och Att medvetenheten om ömsesidigheten är stark. Ingen är ensidigt och för alltid hjälpare. Att ge och ta emot är delar i relationen mellan människor.

Den diakonala kallelsen handlar om att: ta vara på det i den andres liv som är utlämnat åt mig. Samtidigt som vi lever i spänning. Mellan att vara ansvariga och självständiga individer är vi samtidigt oundvikligt beroende av varandra.
    
I det diakonala uppdragets kvalitet ligger bl.a. ömsesidighet. I rollen att vara den som bistår en annan måste alltid finnas en medvetenhet om att hjälpandet inte är ensidigt, ombytta roller kan bli verklighet.

En kvinnlig diakon och en man sitter inomhus och samtalar.

Enskilt samtal

Vet du att vi finns här för dig?

Samtal/hembesök

Ibland behöver man prata med någon om sina funderingar. Våra diakoner och präster pratar gärna med dig.

Bremerska Gårdens fasad.

Välkommen till diakonimottagningen

Diakonerna i Svenska kyrkan i Kalmar och på Kalmar Stadsmission har en mottagning för dig som behöver tillfälligt ekonomiskt stöd. Du ringer oss för att boka ett möte!

Swisha till en matkasse

På diakonimottagningen kan den som behöver få presentkort på en matkasse. Och du kan vara med och hjälpa till!

act Svenska kyrkan

​Humanitärt stöd som ser hela människan Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Varje person som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och behöver stöd för att leva vidare. Att rädda liv och lindra nöd är alltid högsta prioritet när katastrofen är ett faktum. Act Svenska kyrkan stöder utsatta människor runt om i världen. Genom lokala partner är vi på plats och kan snabbt bidra med mat, vatten och trygghet när läget är akut. Våra humanitära insatser når människor oavsett deras politiska, religiösa eller etniska tillhörighet. Er gåva används till katastrofinsatser där den bäst behövs.