Foto: Anna Braw

Barn och familj

Du och dina barn är alltid välkomna till Kalmar domkyrkoförsamling!

Gudstjänsten är inte en fest bara för de vuxna utan också för barnen.
Varje söndag har vi en särskild samling för de barn som finns med i gudstjänsten, nämligen söndagsskolan.
Dessutom är det helt OK att röra på benen även under gudstjänsten.
Domkyrkan är en spännande plats med mycket att upptäcka.

Bibelutdelning

Tacksägelsedagen, söndagen den 10 oktober kl 11.00, under högmässan delas barnbiblar ut till församlingens alla 4-åringar.
Brev med inbjudan kommer på posten, anmälan senast 6 oktober

Anita Karlsson

Anita Karlsson

Kalmar domkyrkoförsamling

Församlingspedagog