Foto: Anita Karlsson

Arbetskretsen

Arbetskretsen  torsdagar jämna veckor mellan 14.00-15.30 i Nicodemussalen, Stortorget 32.

Programmet består av mässa, föredrag och kaffeservering.

Arbetskretsen består av ca. 40 medlemmar som på detta sätt träffas för en stunds gemenskap.

På våren brukar vi göra en bussutflykt och under hösten brukar det ordnas någon slags försäljning av mat, bröd, handarbeten, lotterier etc. där till stor del arbetskretsens medlemmar är involverade. Behållningen går till förmån för olika hjälporganisationer.
          

ARBETSKRETSEN/TORSDAGSTRÄFFEN HÖSTEN 2019

varannan torsdag 14.00-15.30

 

Torsd 28 nov                            Christer Munther spelar och sjunger

                                                    

Torsd 12 dec                             Lucia

 

VÄLKOMNA!

 

 

 

 

Ingrid Svedjenäs

Ingrid Svedjenäs

Kalmar domkyrkoförsamling

Diakon