Foto: Isabell Karlsson

Anledningar att vara medlem i Svenska Kyrkan

Vad bidrar ditt medlemsskap till?

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller som absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när, vill vi att mötet med Svenska kyrkan lyfter stärker och ger hopp. Kyrkan är ett sammanhang att vara stolt över, där du som medlem gör allt möjligt! Som medlem är du med och tar ansvar för engagemang i nuet och kyrkans framtida utveckling. Du stödjer och deltar i kyrkans arbete för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Varför ska jag vara medlem?
Tack vare medlemsavgifter kan Svenska kyrkan erbjuda en rik verksamhet. Anledningarna till att vara medlem i Svenska kyrkan är många och här följer några av dem (men det finns många, många fler):
1.    Livets stora händelser - dop, vigsel och begravning

2.    Gudstjänst och gemenskap
3.    Aktiviteter för barn och ungdomar
4.    Musik och körer
5.    En plats att växa på- samtal i grupp eller enskilt
6.    Hjälp till utsatta människor - diakoni
7.    Stöd vid olyckor, kris och katastrofer
8.    Värna om vårt kulturarv
9.    Internationellt hjälparbete 
10.  Svenska kyrkan i utlandet
11.  Sjukhuskyrka
12.  Äldre
13.  Jourhavande präst
14.  Fängelset
15.  Äldreboenden
16.  Flyktingarbete
17.  Sorgearbete
… Del av något större!

 • Sofia Rosenquist

  Sofia Rosenquist

  Kalmar domkyrkoförsamling

  Församlingsrådsordförande

  Mer om Sofia Rosenquist

  Församlingsrådsordförande