Foto: Anita Karlsson

Allsång

för ungdomar/vuxna med särskilda behov

Vi sjunger psalmer och sånger tillsammans.

Lördagen den 6 april kl 14.00-15.00

 

Varmt välkomna!

Christer, Marita och Anita