Foto: Anna Braw

Musik i S:ta Birgitta

Nyhet Publicerad Ändrad

Första söndagen i månaden är det konsert i S:ta Birgitta kyrka. Konserterna är gratis, men den som vill kan ge en kollektgåva till församlingens musikverksamhet.

Musik i S:ta Birgitta – vårt konsertprogram

Söndag, 4 februari, kl. 16 – Vi älskar gammal musik - Jill McVitty, Anke Decker, Konstantin Shakov, Christer Svensson. 
   I detta program får vi bekanta oss med fyra kompositörer från renässansen och barocken. Äldst i denna skara är den engelske sångaren och lutisten John Dowland som var verksam i början av 1600-talet. Ungefär hundra år yngre är de övriga tre: Först italienaren Antonio Vivaldi, som inte bara var tonsättare och violinist utan också präst och därefter den tysk-engelske kompositören Georg Friedrich Händel. Den sista går under namnen: "den femte evangelisten” och ”den klassiska musikens fader”, nämligen Johann Sebastian Bach. 
   Och de som framför denna konsert kan inte sägas vara obekanta för en trogen kalmarpublik. Jill McVitty, Konstantin Shakov, Anke Decker, och Christer Svensson, står ofta på scener och i kyrkor i Kalmar med omnejd. Ofta framför de betydligt modernare musik, men vi vet att de också älskar gammal musik. Här får vi åtnjuta barocksånger, flöjtsonater, en violinkonsert och lite annat.

 

Lördag, 2 mars, kl. 16 – Just for Strings - Camerata Nordica, Länsstråkorkestern, Yngre länsorkestern
   Kulturskolorna i Kalmar län har i samarbete med Camerata Nordica och Riksförbundet Unga Musikanter haft flera gemensamma projekt för länets unga stråk- och blåselever.Det har under åren resulterat i många fina konserter där spelglada barn och ungdomar på ett tidigt stadium fått uppleva hur det är att vara en del av en stor orkester. Att utmana sig själv i orkesterstycken av varierad svårighetsgrad och från olika genrer, är en viktig komponent i utvecklingen av det egna spelet. Att musicera tillsammans i ett större sammanhang, ger positiva upplevelser, inte bara för eleverna, utan även för publiken, som får ta del av energin dessa unga orkestermusiker förmedlar. 
   Konserterna sprids geografiskt över länet och vårens stråkkonsert landar i Kalmar, närmare bestämt S:ta Birgitta kyrka.  Stråkorkestern för de äldre eleverna leds av Torbjörn Westman och som mentorer i de olika stämmorna sitter musiker ur Camerata Nordica. Lärare från respektive kulturskola leder den yngre orkestern.


Söndag, 3 mars, kl. 16 – Öppen scen
   Vi vet att det finns många duktiga och modiga musiker i Kalmar med omnejd. Kanske är du elev på kulturskolan eller i kyrkan. Kanske har du hållit på med musik i decennier. Kanske övar du i din ensamhet eller spelar tillsammans i en ensemble. Kanske har ni en liten sånggrupp eller kör. Vi vill bjuda in till en konsert med öppen scen för er alla. Det ska bli en blandad musikalisk fest med unga och gamla - med all möjlig slags musik. 
   Denna konsert är ett samarbete mellan S:ta Birgitta församling och Kalmar kulturskola och vill du framföra musik på konserten så hög du av dig till Mika Lidén, organist i S:ta Birgitta församling, senast den 20 februari (kontaktuppgift se sid. 7). I kyrkan finns flygel, orgel och mikrofoner - andra instrument tar du med själv. Vill du ha ackompanjatör så meddelar du det också, så får du ordna med spelbara noter. 
Och ägnar du dig mest åt musik på åhörarplats så är du såklart mer än hjärtligt välkommen du också!

 

Söndag, 7 april, kl. 16 – Nicaraguanska bondemässan - S:ta Birgitta kyrkokör
   Den nicaraguanska bondemässan kom till under de sista åren av Somozadiktaturen i Nicaragua. Befolkningen levde under stort armod, svår hunger och hårt förtryck och Carlos Mejia Godoy, som räknas som en av Centralamerikas främste poeter och kompositörer, upplevde ett behov av att, i kristna folkliga sånger och texter, ge uttryck åt kampen för att störta diktatorn och skapa ett nytt samhälle. 
   Komponerandet skedde 1974-1975 i nära samarbete med bönder och lantarbetare. Bondemässan har således sitt ursprung i de kristna böndernas deltagande i kampen för befrielse. Efter diktaturens fall 1979 har mässan översatts till många språk och framförts i hela världen. Den svenska översättningen är gjord av Kiki Eldh.
   Musiken ackompanjeras av bl.a. gitarr, dragspel, fiol och bas och för åhörarna i sinnet till den centralamerikanska naturen, kulturen och rytmen. S:ta Birgitta kyrkokör framför denna medryckande mässa med lokala musiker, under ledning av Mika Lidén.

Tisdag, 23 april, kl. 19 – Vårkonsert med Vox Communis
   Kören Vox Communis startades upp 2007 som en aktivitet inom ramen för Kalmar kommuns dåvarande fritidsförening Aktiv Fritid. Den var öppen för kommunens anställda och deras närstående. Med tiden omformades den till en fristående kör. Idag består kören av ett sjuttiotal aktiva sångare som sjunger gospel, visa och pop. 
   Vox Communis har gjort till sitt signum att sjunga för angelägna ändamål. Under de gångna åren har körens konserter gjorts till förmån för exempelvis Radiohjälpens katastrofinsamling och Barncancerfonden samt för folken i Ukraina och Pakistan. Denna konsert går pengarna till ACT - Svenska kyrkans angelägna arbete igen. Körens sånger är glada, innerliga, svängiga och stämningsfulla handlar på olika sätt att sprida kärlek, fred och glädje. Kören leds av Birgitta Axelsson Edström.

 

Söndag, 5 maj, kl. 16 – Skapelsen – Kompisar, Bästisar och Music Friends     
    ”Det är skönt att gå barfota i gräset och att ligga i gräset. Gräs luktar gott! Sån tur att du kom att tänka på gräs när du skapade världen, Gud! Men hur kunde du det när du inte sett något gräs?”
   Dessa frågor ställs i musikalen Skapelsen av den norske tonsättaren och organisten Egil Hovland och den svenske poeten och författaren Britt G. Hallqvist. Dessa två har skrivit ett tiotal psalmer tillsammans, bland annat den välkända psalmen Måne och sol (Sv. ps. 21), som finns med i denna musikal. 
   Musikalen framförs av S.ta Birgittas tre barnkörer Kompisar, Bästisar och Music Friends, som startades upp förra året och leds av församlingens musikpedagog, Julia Grenmyr. Mika Liden spelar piano.

Tisdag, 14 maj, kl. 19 – Now is the Month of Maying – Julia Grenmyr och Mika Lidén
   S:ta församlings musiker Julia Grenmyr och Mika Lidén gör här en konsert med sånger och musik som passar för vår, påsk- och pingsttid. I skrivandets stund vet ingen riktigt vad det blir, men eftersom församlingen nu har två musiker, som har olika musikaliska inriktningar så vill vi gärna bjuda på en blandad konsert. Vi samlar också in kollekt till ACT – Svenska kyrkans internationella arbete.

 

Söndag, 2 juni, kl. 16 – W. A. Mozarts stora mässa i c-moll – Vox Birgittae
   Varje år framför vokalensemble Vox Birgittae några större verk och denna gång planeras Mozarts stora mässa, nr. 16, i c-moll (K427) in. Det är ett verk för kör, solister, flöjt, oboer, fagotter, horn, trumpeter, pukor, tromboner, stråkar och orgel. När mässan skrevs var det vanligt att större verk beställdes av församlingar eller regenter, men denna mässa skrevs på Mozarts eget initiativ - kanske för att fira hans och Konstanzes bröllop eller första barnets födelse.
   Mässan saknar delar av Credosatsen och hela Agnus Dei och är därmed inte komplett, men under uruppförandet den 26 oktober 1783 ersattes troligtvis dessa med delar ur andra tonsatta mässor, så blir det dock inte här. 
   Vox Birgittae har under de senaste åren framför stora verk som J. S. Bachs juloratorium, G. F. Händels Messias och Dixit Dominus samt W. A. Mozarts Requiem. Kören består av ca: 20 korister och leds sedan 2018 av församlingens organist Mika Lidén.