Foto: Johannes Frandsen

Samtalsstöd

Ibland krånglar livet till sig. Då finns kyrkan som en utsträckt hand.

Samtal när livet är svårt

Hos oss finns möjlighet till enskilda samtal. Kanske har det hänt något svårt i ditt liv som skakat om dig, livet känns inte stabilt längre. Ibland hjälper det att sätta ord på sina tankar tillsammans med någon annan.

Samtalen kan handla om existentiella frågor, tro och tvivel, vägval, förluster. Framför allt lyssnar vi och hjälper dig sätta ord på dina tankar. Du får inga färdiga lösningar, vi erbjuder inte heller någon form av terapi, men samtalet kan ändå vara en hjälp att komma vidare.

Vissa gånger räcker det med ett samtal, andra gånger behöver man träffas flera gånger. Samtalen är kostnadsfria. Vi har tystnadsplikt. Välkommen att ta kontakt med av våra präster.

Sorgegrupp

När någon som står oss nära dör påverkar det våra liv på olika sätt. Varje människas sorg är unik och ingen medmänniska kan i egentlig mening dela den med dig. Men ibland kan det hjälpa att få dela sina tankar och erfarenheter med någon som är i samma situation.

Varje termin erbjuder Birgittakyrkan i samarbete med Heliga Korsets och Två Systrars församling en samtalsgrupp där det finns plats för din sorg, tankar och funderingar. Vi träffas sex gånger, ca 1,5 timme varje gång.

Frågor besvaras av vår Johanna Broselid, församlingherde.
Välkommen!