Kyrkobyggnaden

När S:ta Birgitta kyrka byggdes undrade folk vad som stod på. Några tyckte det såg ut som ett reningsverk. De visste inte hur rätt de hade. 

Exteriören

Väggarna och golvet

Kyrkans höga tegelväggar och delar av golvet kan tänkas vara rester från en gammal borg. Klocktornet förstärker intrycket av att det liknar en gammal fästning. Templet i Jerusalem, Guds hus, och Gud själv, liknas i GT ofta vid en borg, en tillflykt som vi får komma till för att få trygghet och skydd. Vi kan tänka på Lutherpsalmen: (” Vår Gud är oss en väldig borg”). Det kan vittna om att Kristi kyrka vilar på säker grund där Kristus själv är klippan. Det är på den klippgrunden – hälleberget - vi måste bygga församlingen. Kyrkan är byggd på ruinresterna av en tänkt gammal borg eller kyrka och på dem har man sedan byggt kyrkan i tegel, trä och glas. På golvet under och framför altaret går klippgrunden i dagen.

På tornet sitter den gyllene tuppen, gjord av konstsmeden Juhani Nurmi. Tuppen är en symbol för vaksamhet. Tuppen söker upp gårdens högst belägna plats och vakar över området. Tuppen är ondskans fiende och symboliserar som kyrktupp också förkunnaren av Kristi lära. Birgittakyrkans tupp vrider sig som en vindflöjel kring en järnstång, den vänder sig mot vinden. Så ska den kristne också vara beredd att göra – frimodigt vända sig mot ondskans vindar och slagregn.

Interiören

Altaret

Altaret är ritat av professor Olle Nyman. Framtill visas ett stiliserat träd, ”livets träd”, med stammen och grenarna. Vid ett träd skedde syndafallet, på ett korsträd sker försoningen. Altarets form är kvadratiskt och kuben är en bild av fullkomligheten. Så var också det allra heligaste i Jerusalems. I Uppenbarelseboken kap 21 beskrivs det nya Jerusalem som en stad byggd av rent guld, med en stadsmur av jaspis och vars grund är smyckad med alla slags ädla stenar. Altaret har sin förebild i denna beskrivning. Altarskivan är belagd av guld, sidorna (med vardera 12 plattor) har jaspisfärg och på sidorna i söder, öster och norr är de 12 ”grundstenarna” fastsatta (+ en 13:e i öster, som symbol för den heliga Birgitta). De 12 stenarna vill avbilda Uppenbarelsebokens 12 ädelstenar och symboliserar de 12 apostlarna. Men också de 12 ”egenskaper” som kännetecknar Kristus.

Korset

Korset vid altaret visar den segrande Kristus, Kristus som kung. Han har kronan på huvudet och sträcker ut sina händer som vill han säga: Kom in i min kärlek, kom allt är redo! Korset är gjort i trä av Eva Spångberg, vårt stifts egen konstnärinna. Sedan några år tillbaka har vi ett annat och särskilt processionskors. Det har – precis som Birgittaordens nunnedräkt (huvudbonaden) – Kristi 5 sårmärken avbildade.

Solen

Solen är avbildad i kyrkans tak i öster. Liksom solen kommer med värme, ljus och liv till det skapade på jorden, kommer Gud till oss i Jesus Kristus. Vi tar emot Guds gåvor mot öster och ger våra egna gåvor från väster – mot öster bär vi fram oss själva som ett offer med våra böner, bekännelser och lovsånger.
Det väldiga, korsmärkta fönstret i öster är viktigt. Det öppnar perspektivet mot himmelen. Vi ser himlen, men vi gör det genom korset. Jesus har banat vägen. Han är himmelens port. Liksom vi har en levande och uppstånden Herre har Birgittakyrkan en levande altartavla i fönstret mot öster.

Dopfunten

På kyrkans lägsta punkt är dopfunten placerad. Här går källan i dagen, direkt ur våtmarkerna. Den grönfärgade stenen visar på det låga, mossiga och sanka området där källan flyter fram, och den klarblå stenen vittnar om själva källflödet. Ordet dopfunt betyder just dopkälla. Den här källan kan härledas bakåt i kyrkan. Från ingången kan vi följa flödet ända fram till altaret.

Takkorset

Hela Kristi kyrka vilar på korset – precis som Birgittakyrkan bärs upp av den väldiga takkonstruktionen i form av ett kors. Korset är tecknet på Guds ofattbara kärlek till sin skapelse och till oss människor. Takkonstruktionen i Birgittakyrkan håller en mäktig tyst predikan.

Kapellgården

Kapellgården som ligger intill kyrkan tillhör också församlingen. På undervåningen bedrivs en del verksamhet och på övervåningen har de flesta anställda sina kontor.