Foto: Anna Braw

Hemmagudstjänst och enskild kommunion

Högmässan är på grund av restriktionerna kring Corona inte längre är öppen för allmänheten men det finns möjlighet att ändå hålla kontakt med församlingen.

Hemmagudstjänst

Ett brev betyder så mycket. Därför skickar vi varje vecka hem en agenda med en betraktelse till den som så önskar.
Hör av dig till vår präst Johanna Broselid.

Vår söndagsmässa 10.30 är inte längre öppen för allmänheten men sänds på  Facebook.

Enskild Kommunion

Efter högmässan på söndagar öppnar vi kyrkan för enskild kommunion. Ingång via Rimsmedsvägen. För att förhindra trängsel i dörren kommer nattvardsgäster att få lämna kyrkan via ingången i parken.

För dig som inte kan komma till kyrkan

För den som inte vill eller har möjlighet att komma till kyrkan går det att boka tid för enskild kommunion.  
Då bokas ett möte in för nattvard på ett säkert ställe med bara dig, prästen och Jesus närvarande.

Ett samtal - vi får hjälpas åt

Vill du så kan ringer vi gärna till dig och hjälper dig att hålla kontakten med församlingen. Tänk på att du  också kan vara en länk i att hålla kontakt med andra församlingsbor. Hör av dig till oss om du vill hjälpa till att ringa till någon som vill eller behöver kontakt.

Skapa gärna egna ”Coronafamlijer” - telefonkedjor - med några vänner från församlingen där ni kan hålla kontakten med varandra. 

För mer information: 

Johanna Broselid, präst, 0480-42 14 51
Mika Lidén, organist, 0480-41 14 57
Agneta Adeen, pedagog 0480-42 14 55

 

Länk till hemgudstjänsterna