Coronasäker mässa, förinspelad gudstjänst eller enskild kommunion - du väljer själv.

Gudstjänst och mässa i pandemitider

Välkommen att fira högmässa - via din skärm eller anmäl dig till en coronasäker mässa för högst sex personer.

Välkommen att delta i gudstjänst - hemma vid din skärm!

Eller kom till kyrkan och fira en enkel och coronasäker mässa på söndagarna.
Vi följer Folkhälsomyndighetens, regeringens, Region Kalmars och Växjö stifts rekommendationer, råd och regler.
Sedan  januari visar vi en förinspelad gudstjänst som finns tillgänglig från söndag 09.00 på Facebook, YouTube och här på hemsidan. Gudstjänsten innehåller alltid musik oftast framförd av våra korister och musiker, psalmsång, textläsning, betraktelse, förbön med överlåtelse, Herres bön och välsignelse. Använd gärna gudstjänsten som förberedelse om du ska fira mässa hos oss. 

Coronasäker mässa 

Det finns möjlighet att fira en enkel och coronasäker mässa tillsammans i grupper om högst sex personer. Tider för mässorna är 10.30, 11.00 och 11.30. Finns det behov av fler mässor - firar vi fler.
Vill du regelbundet ta kommunion, försök bilda en grupp som kan fira tillsammans varje gång. Då minskar vi riskerna för smittspridning. 
Våra präster kan också ställa upp och mässa på andra tider än söndagar.
Hör av dig till Johanna Broselid om du vill anmäla dig till mässa eller ha mer information.

Enskild Kommunion

Kyrkan är öppen för ljuständning, stillhet, enskild bön och i vår barnhörna kan man rita eller leka. Välkommen till Birgittakyrkan.

Det möjlighet att komma och få enskild kommunion på söndagar 12.00-12.30. Till den behövs ingen föranmälan. Ingång via Rimsmedsvägen.
Utgång via parken för att undvika trängsel. 

HemmaGudstjänst

Vi erbjuder också möjlighet till hemmagudstjänst. Det innebär att den som så önskar får ett brev med en betraktelse och en agenda att fira sin egen gudstjänst utifrån. 
Kontakta vår präst Johanna Broselid för mer information eller för att skriva upp dig på en lista för utskick.

Kyrkan står öppen 

Samtliga våra verksamheter ligger nere. Kyrkan står öppen för besök, andakt, ljuständning och stillhet mån - tors 10.00-16.00.
Vill du prata med någon av oss anställda.

Musik och Andakter

Det finns 60 inspelningar av Dagens psalm och Andakt som spelades in under våren finns är tillgänglig på församlingens Youtube-kanal
För mer information om vad pastoratets andra församlingar erbjuder titta på pastorets hemsida.

 Välkommen till S:ta Birgitta församling.