Foto: Agneta Adeen

Gudstjänst

Välkommen att fira högmässa - via din skärm eller anmäl dig till en mässa.

Välkommen att delta i gudstjänst i S:ta Birgitta församling
hemma vid din skärm! Vi följer Folkhälsomyndighetens, regeringens, Region Kalmars och Växjö stifts rekommendationer, råd och regler.
Det innebär att vi inte längre kan bjuda in till offentliga gudstjänster. Vår huvudgudstjänst sänds på Facebook och kan också ses på vår webbplats.

Från och med söndagen 17 januari visar vi en förinspelad gudstjänst på Facebook och YouTube som börjar sändas 10.30. Gudstjänsten innehåller alltid musik oftast från våre egna korister. Det blir psalmsång, textläsning, betraktelse, förbön med överlåtelse, Herres bön och välsignelse. Använd gärna gudstjänsten som förberedelse om du ska fira mässa hos oss. 
Nu finns möjlighet att fira en enkel mässa tillsammans i grupper om högst sex personer. Vill du fira regelbundet ta kommunion, försök bilda en grupp som kan fira tillsammans varje gång. Det minskar vi riskerna för smittspridning.
Våra präster kan ställa upp och fira mässa på andra tider än söndgar. Hör av dig till Johanna Broselid om du vill anmäla dig eller vill ha mer information.

Enskild Kommunion

Det möjlighet att komma och få enskild kommunion på söndagar 12.00-12.30. Till den behövs ingen föranmälan. Ingång via Rimsmedsvägen. Utgång via parken för att undvika trängsel. 

HemmaGudstjänst

Kyrkan är öppen för ljuständning, stillhet, enskild bön och i vår barnhörna kan man rita eller leka. Välkommen till Birgittakyrkan. Foto: Agneta Adeen

Vi erbjuder också möjlighet till hemmagudstjänst. Det innebär att den som så önskar får ett brev med en betraktelse och en agenda att fira sin egen gudstjänst utifrån. 
Kontakta vår präst Johanna Broselid för mer information eller för att skriva upp dig å en lista för utskick.

Kyrkan står öppen 

Samtliga våra verksamheter ligger nere. Kyrkan står öppen för besök, andakt, ljuständning och stillhet mån - tors 10.00-16.00.
Vill du prata med någon av oss anställda.

Musik och Andakter

Det finns 60 inspelningar av Dagens psalm och Andakt som spelades in under våren finns är tillgänglig på församlingens Youtube-kanal
För mer information om vad pastoratets andra församlingar erbjuder titta på pastorets hemsida.

 Välkommen till S:ta Birgitta församling.