Foto: Agneta Adeen

Gudstjänst

Välkommen att fira högmässa - via din skärm

Välkommen att delta i gudstjänst i S:ta Birgitta församling
hemma vid din skärm! Vi följer Folkhälsomyndighetens, regeringens, Region Kalmars och Växjö stifts rekommendationer, råd och regler.
Det innebär att vi inte längre kan bjuda in till offentliga gudstjänster. Vår huvudgudstjänst sänds på Facebook och kan också ses på vår webbplats.

Enskild Kommunion

Efter söndagens högmässa - då kyrkan hålls stängd  - finns det möjlighet att komma och få enskild kommunion. Ingång via Rimsmedsvägen. Utgång via parken för att undvika trängsel. 

HemmaGudstjänst

Kyrkan är öppen för ljuständning, stillhet, enskild bön och i vår barnhörna kan man rita eller leka. Välkommen till Birgittakyrkan. Foto: Agneta Adeen

Vi erbjuder också möjlighet till hemmagudstjänst. Det innebär att den som så önskar får ett brev med en betraktelse och en agenda att fira sin egen gudstjänst utifrån. Läs mer här.

Kyrkan står öppen 

Samtliga våra verksamheter ligger nere. Kyrkan står dock öppen för besök, andakt, ljuständning och stillhet mån - tors fram till 16.00. Vill du prata med någon av de anställda finns vi i kyrkan eller i det gula huset i parken.

Musik och Andakter

Det finns 60 inspelningar av Dagens psalm och Andakt som spelades in under våren finns är tillgänglig på församlingens Youtube-kanal
För mer information om vad pastoratets andra församlingar erbjuder titta på pastorets hemsida.