Östra Klagstorps kyrka

Panoramabilder

Klagstorp var huvudort i tidigare Klagstorps kommun, fick järnvägsförbindelse och har ett centrum med stadsmässig prägel, till skillnad från byarna runt omkring. Kyrkan ligger i samhällets västra del, i Östra Klagstorps gamla kyrkby. Den har ett åttkantigt torn över vapenhuset. Långhuset har breda strävpelare, sex på var sida. Två järnportar finns på norra långhussidan, och stora lindar inramar kyrkogården.

Den nuvarande kyrkan är från 1800-talet, tidigare låg här en medeltidskyrka. Då fanns det även en kyrka i Brönnestad, som troligen revs redan under 1500-talet.

Domkyrkoarkitekten Brunius föreslog en renovering av Klagstorps gamla kyrka, som genomfördes 1851. Redan 13 år därefter fann dock sockenstämman att kyrkan var för trång för den växande befolkningen och bad arkitekt Helgo Zettervall rita en ny. Byggmästare Ljungberg gjorde ett gediget arbete till anbudssumman 23 000 riksdaler, och kyrkan blev klar 1868. Ändå krävdes reparationer bara fyra år därefter. Zettervall var 33 år gammal när han ritade Klagstorps kyrka, mycket av det han tänkt kring inredningen kom aldrig till utförande.

En genomgripande renovering gjordes 1939, ledd av Eiler Graebe, som då var domkyrkoarkitekt. Kyrkans inventarier är huvudsakligen från byggnadstillfällena. De tre korfönstren är från 1955. Kyrkorummet är ljust med vitputsade vägg- och valvytor.

Klicka här för att ladda ner Stig Sivenius bok KYRKAN I ÖSTRA KLAGSTORP

Här kan du lyssna till en beskrivning av Östra Klagstorps kyrka

Östra Klagstorps kyrka (1) Ladda ner
00:00
Information om Östra Klagstorps kyrka