Lilla Isie kyrka

Panoramabilder

Tankarna går till himmel och hav när man kommer in i Lilla Isie kyrka, byggd 1858. Kyrkan ligger numera i Västra Torps by och har ersatt den medeltida kyrkan som låg några kilometer norrut mot Södra Åby i Lilla Isie by. Kvar på ödekyrkogården finns en häckplantering som visar var den
gamla kyrkan var placerad.

Lilla Isie var moderby till Böste fiskeläge. För att Bösteborna inte skulle ha så långt att gå placerades den nya kyrkan längre söderut, i Västra Torp.

Kyrkorummet är ljust med enkla glasmålningar, en vacker kalkstensgång med svarta och vita stenar på diagonalen leder besökaren upp mot altaret. Kyrkbänkar och matta är numera ljust blå. Altartavlan är målad av Mårten Eskil Winge och föreställer Jesus och Marta.

I vapenhuset hänger Karl XII:s kungavapen med årtalet 1697.

Från den medeltida, gamla kyrkan finns dopfunten kvar, vid söderväggen i nya kyrkans kor. Den är den enda funten med kvadratisk grundform. Dopfatet är från 1600-talet.

Klicka här för att ladda ner Stig Sivenius bok LILLA ISIE KYRKA FÖR OCH NU

Här kan du lyssna till en beskrivning av Lilla Isies kyrka 

Lilla Isie kyrka (1)
00:00
Information om Lilla Isie kyrka