Foto: Magnus Aronsson /IKON

Vigsel i Svenska kyrkan

Bröllop är en fest! Ett minne för livet. Borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men när man gifter sig i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet.

När ni har kommit fram till att ni vill gifta er i Kalix församling tar ni kontakt med Församlingsexpeditionen, 0923-698 00, för att boka kyrka och präst.

I Kalix församling kan ni gifta er i Kalix, Töre, Morjärv eller Björkfors kyrka, samt stiftelsekyrkorna: Båtskärsnäs eller Sangis och med lite planering kan vigsel även ske på en plats som ni själva väljer.

Prästen kontaktar er sedan i god tid för att boka ett vigselsamtal och övning i kyrkan.

I våra församlingar sker vigslar på lördagar.

Vigselgudstjänsten/välsignelsen har en fast struktur, men det finns möjlighet att till en del anpassa den efter individuella önskemål. Det gäller såväl valet av psalmer och musik, som böner och textläsning.

För att ni skall få gifta er måste ni begära ett intyg om hindersprövning hos Skatteverket. Tänk på att inte begära ut intyget för tidigt eftersom det endast är giltigt i fyra månader. www.skatteverket.se

Brudkrona finns för utlåning, kontakta expeditionen för mer info.