Vanliga frågor

Vad kostar en grav?
Den är kostnadsfri.
Efter år 2000 köper man inte graven, alla kommuninnevånare har rätt till gravsättning och gravplats under 25 år som betalas via begravningsavgiften, en del av kyrkoskatten.

Hur länge får en grav finnas?
Så länge det finns anhöriga som sköter graven.
När en grav upplåts övergår ansvaret för graven från kyrkogårdsförvaltningen till gravrättsinnehavaren. Innehavaren avgör om det ska finnas gravsten, blommor m.m Efter 25 år kan anhöriga mot en mindre avgift förnya gravrätten i ytterligare 25 år.

Vad händer när man återlämnar en grav?
När innehavaren återlämnar gravrätten återgår den till kyrkogårdsförvaltningen.
Vanligen tas eventuell plantering bort direkt. Om anhöriga önskar att stenen ska tas bort görs det, om inte avvaktar vi om det finns intressenter till att bli ny gravrättsinnehavare.
Ny upplåtelse görs mycket sällan eftersom vi har nya gravar t o m ca 2035.

Hur länge tar det innan det inte finns kvar något i marken efter gravsatta?
Det påverkas av aktuell jordtyp, lerjord är syrefattig mark och där tar processen lång tid. Poröst material som släpper genom syre är bra för förruttnelsen. På våra breddgrader har vi tjäle mellan dec t o m maj och då avstannar processen.

Får man flytta en som är gravsatt?
Svar nej!  men undantag finns, ett exempel skulle kunna vara om gravsättningen kommit att ske i uttrycklig strid mot den avlidnes önskemål.
 
Vem äger gravstenen?
Gravstenen tillhör gravrättsinnehavaren.
 

Kan man fortfarande ha minnesstund i Församlingsgården?
Svar: Ja, lokalen är fortfarande tillgänglig för minnesstunder men man får själv ordna catering/egen mat.

Kostar det något att låna lokal efter dop/vigsel/begravning?
Svar: Nej, det kostar inget för medlemmar att låna lokal efter en kyrklig händelse.