Foto: Ola Johansson

Töre kyrka

Töre kyrka ligger på en höjd vid Töreälvens utlopp. Kyrkan invigdes adventssöndagen 1936.

Töre blev en egen församling så sent som 1909. Från 1876 till 1936 tjänade en gammal träbyggnad som gudstjänstrum, den revs 1968.

Den nuvarande kyrkan är uppförd 1936 i tegel efter Evert Milles ritningar och invigdes adventssöndagen 1936. Planen är rektangulär, med smalare kor och västtorn.

Sadeltaket är klätt med plåt, fasaderna är vitputsade.

Även invändigt är kyrkan helt vitputsad.Taket är tunnvälvt. Passarer är upptagna i långsidornas djupa, rundbågade fönsternischer, så att sidogångar bildas. Rummet har en fast bänkinredning och trägolv

Koret, som får sitt ljus från ett söderfönster, har ett lägre, korgbågeformat tak. Korfönstret som sattes upp 1969, är komponerat av Jean Carlbrand och tillverkat i Milano. Altarreliefen är utförd av Axel Wallenberg. 

Källa: Riksantikvarieämbetet