Andaktsrum på sjukhuset
Foto: Nederkalix församling

Sjukhuskyrkan

Att vara på sjukhus kan väcka många frågor och tankar. Sjukhuskyrkan finns till för Dig som är patient, anhörig eller personal. Besök gärna andaktsrummet som finns på vån.3, ovanpå rehab. Där finns möjlighet att ha en liten stund av tystnad, läsa en bok, be.

Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan utför.

Sjukhuskyrkan är ekumenisk och innefattar de olika kristna traditionerna i vårt land även om majoriteten av medarbetarna kommer från Svenska kyrkan. Namnet betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan.

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusets närområde. Vi förmedlar gärna kontakt till din egen trossamfund eller religion om du så önskar. 

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan har tid att sitta ner och prata om allt som ryms i livet, tala om tro och tvivel. Du bestämmer vad samtalet ska handla om. Om du önskar kan vi be tillsammans, sjunga eller läsa Bibel tillsamman eller du kan ta emot nattvarden.

I svåra livssituationer kan tankar om skuld och ansvar,  för det som hänt tidigare i livet aktualiseras. Då är bikten en fantastisk möjlighet att under prästens absoluta tystnadsplikt få tala om, och bekänna vad man bär på. Målet med bikt är att genom Guds nåd befrias från skuld och börda. 

Undrar du vem du ska ta kontakt med, en präst eller en diakon, så ansvarar prästerna för gudstjänster och förrättningar dvs. dop, vigslar, begravningar, delar ut nattvarden och tar emot bikt.  

Både präster och diakoner har tystnadsplikt för det som sägs i samtalen och ingen av oss för journaler.

OBS! Vi har inte andakt/sångstund på avdelningar under covid-19 –pandemin och är inte närvarande regelbundet varje vecka som vi var innan pandemin. 

Om du vill prata med präst eller diakon kan du ringa till oss eller så vi kan vara i kontakt med annan teknisk utrustning. Du kan också be avdelningens personal att hjälpa dig att ta kontakt med oss.

 På Kalix sjukhuskyrkan arbetar präst Antti Miettinen och diakon Kirsi Gustafsson. 

Välkommen att höra av dig till oss oavsett om du är patient, anhörig eller personal.

 

Me sairaalasielunhoitajat olemme sinua varten, oletpa sitten potilaana sairaalassa, omainen tai henkilökuntaan kuuluva henkilö. 

Ota yhteyttä, jos haluat puhua jonkun kanssa, tai toivot vaikkapa esirukousta tai ehtoollista. Autamme sinua halutessasi yhteyteen myös oman seurakuntasi tai uskontosi edustajan kanssa.

Me olemme vaitiolovelvollisia.

Ota rohkeasti yhteyttä Antti-pappiin tai Kirsi –diakoniin! 

Jos emme voi covid19-pandemian aikana fyysisesti tavata, voimme olla yhteyksissä puhelimitse tai muun teknisen välineistön avulla. 

Voit kysyä myös henkilökunnan apua saadaksesi yhteyttä meihin.

Covid-19 –pandemian aikana meillä ei ole lauluhetkeä sairaalassa emmekä kierrä sairaalaosastoja viikottain, kuten teimme ennen pandemian alkua.