Foto: Alex Giacomini /Ikon

Körer för stora och små!

Dags för körsång! Vocalix startar den 10 mars, Barnkören och Musicalix den 16 mars.

För dig som vill sjunga och ha roligt tillsammans. Kom och var med i församlingens olika körer. Där har du möjlighet att utveckla din sångröst, sjunga och uppträda inför andra. Körerna medverkar ofta vid gudstjänster och konserter med olika artister som gästar Kalix. Körerna har uppehåll under jul och sommarledigheten. 

Ungdomskör

Vocalix start 10 mars
Högstadie- och gymnasieungdomar
Vi sjunger allt från kyrkliga sånger, pop och klassiskt till gospel och
musikal. Scenisk träning och flerstämmig sång.
Torsdagar kl 19
Plats: Församlingsgården Kalix
Ledare: Britt-Inger Burman

 

Barnkörer

Kalix Barnkör start 16 mars
5-6 åringar/Åk 1-2 (flickor/pojkar).
Vi sjunger enkla låtar i olika musikstilar, visor, kyrklig musik, gospel, populärmusik mm.
Onsdagar kl 18.00-18.45
Plats: Församlingsgården Kalix
Ledare: Britt-Inger Burman

Musicalix start 16 mars
Åk 3-6 (flickor/pojkar).
Vi sjunger visor, kyrklig musik, gospel mm.
Onsdagar kl 19.15
Plats: Församlingsgården Kalix
Ledare: Britt-Inger Burman

 

Nya deltagare anmäler sig till respektive körs körledare. Ange namn, ålder och mobilnummer.
britt-inger.burman@svenskakyrkan.se 0923 – 698 06

Ungdomskören Vocalix medverkar i musikvideon ”Alltid i din hand” inspelad under hösten 2021. Låten är skriven av Linda Sandström, arrangerad av Kristin Sternerhag och videon är gjord av Josef Sjöblom.