Minneslund eller Askgravlund

Minneslund är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär. Askan grävs ned i skogsområdet utan närvaro av anhöriga. Inga namn över de gravsatta. Gemensam plats finns för ljus och blommor. Minneslund finns i Morjärv, Töre och Kalix.

Minneslunden Kalix Skogskyrkogård

Fyra promenadvägar leder in till fontänen i centrum av minneslunden. Gravsättningen sker i skogsmarken intill.

Askgravlund

Anhöriga kan närvara vid gravsättning. Gemensam plats för namnskyltar, ljus och blommor. Askgravlundar finns i Kalix på skogskyrkogården samt i Töre och Morjärv.

Urnlunden

Den här askgravlunden ifrån 1994, har begränsat utrymme. Nu för de med tidigare livskamrat gravsatt här. Gemensam plats för utsmyckning finns vid foten av träkorset.

 

Urnlunden Kalix skogskyrkogård
Urnlunden

Parklunden

Den här askgravlunden togs i bruk 2011, med utrymme för gravsättning under många år. Gemensam plats för ljus och blommor inom det stenbelagda området.

Parklunden Kalix skogskyrkogård
Parklunden

Minneslund i Morjärv

Minneslunden avser den skogshöjd som finns på motstående sida av parkeringen. En gemensam utsmyckningsplats för ljus och blommor finns i nära anslutning till entrén

Morjärv minneslund

Morjärv askgravlund

Askgravlunden avser det gräs och skogsområde som finns i anslutning till den gemensamma utsmyckningsplatsen på bilden.

Askgravlund

Töre minneslund

Minneslunden avser det gräs och växtområde som finns innanför staketet till vänster om korset. Den gemensamma utsmyckningsplatsen syns i bildens framkant

Töre minneslund

Töre askgravlund

Askgravlunden avser det område med gräs och växter som finns innanför staketet till höger om det stora träkorset som syns i bilden

Askgravlund