Foto: Nederkalix församling

Malörens kapell

Malörens kapell – ”Skärgårdens lilla domkyrka” - Den enda skärgårdskyrkan med domkyrkospira på taket. Ön Malören ligger längst ut i Kalix skärgård, 40 NM (ca 75 km från Teaterkajen vid Norra hamnen i Luleå)

Kapellet har en åttakantig form. Denna byggnadsform var vanlig i Norrbotten under 1700-talets mitt. Konstruktionen inbjöd i detta fall till att stegra byggnadens höjd utan att stabiliteten minskade och kapellet kunde på detta sätt bli det effektiva inseglingsmärke för sjöfarande som man avsåg. Under 1700-talet fanns upp till 200 fiskelag ute på Malören. Det var dessa fiskare som byggde kyrkan. Läs mer på sjöfartsverkets hemsida.

http://sjofartsverket.se/

På sommaren anordnas en gudstjänst. Transport till ön bokar man med Laponia Rederi. Tel. 0920-12084. e-post: info@laponia.se eller www.laponia.se